Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 183: Nước văng vào mặt

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 183: Nước văng vào mặt

Làm gì thì làm nhưng là con gái thì không nên để nước văng vào mặt lung tung như thế được...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 183: Nước văng vào mặt
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.