Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 184: Giây phút tuyệt vời

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 184: Giây phút tuyệt vời

Trên thế giới này còn điều gì tuyệt vời hơn nữa?
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 184: Giây phút tuyệt vời
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.