Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 185: Trên đường băng

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 185: Trên đường băng

Đây không phải là cuốn sách Trên Đường Băng của Tony Buổi Sáng, đây là trên đường băng của Kim Chi Củ Cải. =))
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 185: Trên đường băng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.