Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 186: Chiếc giày pha lê

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 186: Chiếc giày pha lê

Quả nhiên đây là cô gái và chàng trai may mắn nhất thế giới... :))
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 186: Chiếc giày pha lê
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.