Mr. FAP (bộ mới) phần 16: Nữ giang hồ

 Mr. FAP (bộ mới) phần 15: Chụp ảnh trước khi ăn

Những nữ giang hồ thường có nhiều lòng trắc ẩn...

 Mr. FAP (bộ mới) phần 16: Nữ giang hồ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.