Mr. FAP (bộ mới) phần 17: Người vợ lạnh nhạt

 Mr. FAP (bộ mới) phần 17: Người vợ lạnh nhạt

Là đàn ông mà khiến cho phụ nữ lạnh nhạt với mình là kém cỏi lắm...

 Mr. FAP (bộ mới) phần 17: Người vợ lạnh nhạt
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.