Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 19: Cái giá của tình yêu (2)

 Mr. FAP (bộ mới) phần 19: Cái giá của tình yêu (2)

Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn lừa được nhau...

 Mr. FAP (bộ mới) phần 19: Cái giá của tình yêu (2)
Xem thêm phần có liên quan trước đó tại đây.
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.