Mr. FAP (bộ mới) phần 21: Sạc điện thoại

 Mr. FAP (bộ mới) phần 21: Sạc điện thoại

Anh em nào dùng Android chắc phải gặp tình trạng này hàng trăm lần...

 Mr. FAP (bộ mới) phần 21: Sạc điện thoại
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.