Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 27: Chàng trai 12 giờ

 Mr. FAP (bộ mới) phần 27: Chàng trai 12 giờ

Đây là chàng trai mà mọi cô gái đều mong muốn... không lấy phải.
 Mr. FAP (bộ mới) phần 27: Chàng trai 12 giờ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.