Mr. FAP (bộ mới) phần 28: Chàng trai dạt bờ

 Mr. FAP (bộ mới) phần 28: Chàng trai dạt bờ

Đừng trôi dạt để rồi vướng phải tình huống như thế này nhé. =))
 Mr. FAP (bộ mới) phần 28: Chàng trai dạt bờ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.