Silent Horror chap 22: Ngoại tình

 Silent Horror chap 22: Ngoại tình

Trước khi làm chuyện lăng loàn, hãy kiểm tra thật kỹ xung quanh mình...
 Silent Horror chap 22: Ngoại tình
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.