Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Silent Horror chap 26: Chàng trai và biển cả

 Silent Horror chap 25: Chàng trai và biển cả

Biển mênh mông đến thế, nên còn nhiều điều chưa khám phá ra được đâu.

 Silent Horror chap 25: Chàng trai và biển cả 
 Silent Horror chap 25: Chàng trai và biển cả
 Silent Horror chap 25: Chàng trai và biển cả
 Silent Horror chap 25: Chàng trai và biển cả

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.