Silent Horror chap 26: Chàng trai và biển cả

 Silent Horror chap 25: Chàng trai và biển cả

Biển mênh mông đến thế, nên còn nhiều điều chưa khám phá ra được đâu.

 Silent Horror chap 25: Chàng trai và biển cả 
 Silent Horror chap 25: Chàng trai và biển cả
 Silent Horror chap 25: Chàng trai và biển cả
 Silent Horror chap 25: Chàng trai và biển cả

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.