Silent Horror chap 28: Người anh xấu tính

 Silent Horror chap 28: Người anh xấu tính

Có một người anh như thế này chắc tôi chết sớm quá...
 Silent Horror chap 28: Người anh xấu tính  Silent Horror chap 28: Người anh xấu tính
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.