Ba cha con (bộ mới) phần 17: Tình yêu chân thành

 Ba cha con (bộ mới) phần 17: Tình yêu chân thành

Làm sao để tình thấy tình yêu chân thành trong muôn vàn những giả tạo và lợi dụng?
 Ba cha con (bộ mới) phần 17: Tình yêu chân thành
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.