Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Ba cha con (bộ mới) phần 19: Bản lĩnh của Ngộ Không

 Ba cha con (bộ mới) phần 19: Bản lĩnh của Ngộ Không

Lần này thì có 10 tề thiên đại thánh cũng phải dơ gậy như ý lên đầu hàng. :))
 Ba cha con (bộ mới) phần 19: Bản lĩnh của Ngộ Không
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.