Ba cha con (bộ mới) phần 19: Bản lĩnh của Ngộ Không

 Ba cha con (bộ mới) phần 19: Bản lĩnh của Ngộ Không

Lần này thì có 10 tề thiên đại thánh cũng phải dơ gậy như ý lên đầu hàng. :))
 Ba cha con (bộ mới) phần 19: Bản lĩnh của Ngộ Không
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.