Ba cha con (bộ mới) phần 24: Say nắng trai đẹp

Ba cha con (bộ mới) phần 24: Say nắng trai đẹp

Trai mê gái dẹp đương nhiên phải có gái mê trai xinh. :v
Ba cha con (bộ mới) phần 24: Say nắng trai đẹp
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.