Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Ba cha con (bộ mới) phần 24: Say nắng trai đẹp

Ba cha con (bộ mới) phần 24: Say nắng trai đẹp

Trai mê gái dẹp đương nhiên phải có gái mê trai xinh. :v
Ba cha con (bộ mới) phần 24: Say nắng trai đẹp
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.