Ba cha con (bộ mới) phần 28: Điều ước

 Ba cha con (bộ mới) phần 28: Điều ước

Điều em mơ ước thật giản đơn... và nó đã thành sự thật chăng?
 Ba cha con (bộ mới) phần 28: Điều ước
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.