Bựa nương (bộ mới) phần 26: Nghệ thuật thả thính

 Bựa nương (bộ mới) phần 26: Nghệ thuật thả thính

Sinh ra là con trai đã khổ, yêu nhầm người con gái lại càng khổ hơn...
 Bựa nương (bộ mới) phần 26: Nghệ thuật thả thính
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.