Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 29: Kẻ trộm kim cương

 Bựa nương (bộ mới) phần 29: Kẻ trộm kim cương

Có những thứ còn đắt giá hơn cả kim cương.
 Bựa nương (bộ mới) phần 29: Kẻ trộm kim cương
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.