Bựa nương (bộ mới) phần 29: Kẻ trộm kim cương

 Bựa nương (bộ mới) phần 29: Kẻ trộm kim cương

Có những thứ còn đắt giá hơn cả kim cương.
 Bựa nương (bộ mới) phần 29: Kẻ trộm kim cương
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.