Bựa nương (bộ mới) phần 31: Khổ như chó

 Bựa nương (bộ mới) phần 31: Khổ như chó

Cái số chó với má nó khổ lắm, kiếp sau hãy làm mèo để thành bá chủ thế giới...
 Bựa nương (bộ mới) phần 31: Khổ như chó
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.