Bựa nương (bộ mới) phần 34: Chàng trai suy tư

 Bựa nương (bộ mới) phần 34: Chàng trai suy tư

Suy tư nhiều làm gì cho đời nó khổ, hãy cứ sống thoải mái và tự tin với bản thân mình...
 Bựa nương (bộ mới) phần 34: Chàng trai suy tư
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.