Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 38: Thằng bạn rất tốt

 Bựa nương (bộ mới) phần 38: Thằng bạn rất tốt

Tìm đâu ra một thằng bạn thân tốt bụng như thế này nhỉ?
 Bựa nương (bộ mới) phần 38: Thằng bạn rất tốt
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.