Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 39: Siêu điệp viên

 Bựa nương (bộ mới) phần 39: Siêu điệp viên

Là một siêu điệp viên, phải biết thực hiện nhiệm vụ theo hướng nhanh gọn nhất!
 Bựa nương (bộ mới) phần 39: Siêu điệp viên
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.