Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 187: Cây sào Nhật Bản

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 187: Cây sào Nhận Bản

Cuộc đời có những chuyện không thể nào hiểu nổi, chỉ những thám tử mới hiểu được. :))
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 187: Cây sào Nhận Bản
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.