Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 188: Siêu nhân tia chớp

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 188: Siêu nhân tia chớp

Là siêu nhân tia chớp nên cái gì cũng mang tốc độ thần thánh. :))
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 188: Siêu nhân tia chớp
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.