Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 191: Tư thế bí ẩn (2)

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 191: Tư thế bí ẩn (2)

Ở [phần trước đó] chúng ta đã chứng kiến một tư thế vô cùng bí ẩn mà các nhà khoa học khó lòng giải thích được. Ở phần này, chúng ta sẽ có một cái kết bất ngờ hơn chăng?
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 191: Tư thế bí ẩn (2)
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.