Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 192: Đêm trước trận đấu

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 192: Đêm trước trận đấu

Hạn chế queitei, vận may sẽ đến...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 192: Đêm trước trận đấu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.