Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 195: Không khả thi

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 195: Không khả thi

Tôi cần những cái đầu siêu phàm để hiểu được ý nghĩa thâm nho của chap truyện kim chi cu cai này. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 195: Không khả thi
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.