Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 197: Cái đập kon muỗi

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 197: Cái đập kon muỗi

Con muỗi tuy rất bị ghét nhưng đôi khi cũng đem lại thêm nhiều gắn kết trong tình cảm con người với con người...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 197: Cái đập kon muỗi
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.