Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 197: Cái đập kon muỗi

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 197: Cái đập kon muỗi

Con muỗi tuy rất bị ghét nhưng đôi khi cũng đem lại thêm nhiều gắn kết trong tình cảm con người với con người...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 197: Cái đập kon muỗi
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.