Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 199: Bắt tận tay

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 199: Bắt tận tay

Làm điều mờ ám không khi nào thoát tội được...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 199: Bắt tận tay
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.