Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 200: Nghệ thuật trượt băng

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 200: Nghệ thuật trượt băng

Tôi bắt đầu yêu thích môn nghệ thuật đầy cá tính này rồi đấy. :))
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 200: Nghệ thuật trượt băng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.