Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 201: Gel vuốt tóc

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 201: Gel vuốt tóc

Sức sáng tạo của con người là vô hạn...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 201: Gel vuốt tóc
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.