Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 203: Cặp kính xuyên thấu

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 203: Cặp kính xuyên thấu

Khúc cuối, tại sao Củ Cải không nhìn vòng 1? ._.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 203: Cặp kính xuyên thấu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.