Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 204: Túi thần kỳ

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 204: Túi thần kỳ

Chiếc túi mà mọi chị em phụ nữ đều ao ước được sở hữu bên mình...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 204: Túi thần kỳ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.