Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 205: Tắt đèn

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 205: Tắt đèn

Tắt đèn nhà ngói như nhà tranh. >_<
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 205: Tắt đèn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.