Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 207: Cái bóng

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 207: Cái bóng

Một cách hay để làm người khác ghen tỵ và phát thèm...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 207: Cái bóng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.