Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 208: Vật thay thế

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 208: Vật thay thế

Quả nhiên người vợ là một người phụ nữ vô cùng tâm lý và tinh tế...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 208: Vật thay thế
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.