Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 209: Nước giữa sa mạc

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 208: Vật thay thế

Có 1 thứ nước lúc nào bạn cũng mang theo bên mình, dĩ nhiên đó không phải là nước tiểu rồi ._.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 208: Vật thay thế
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.