Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 211: Những cô nàng mê chim

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 211: Những cô nàng mê chim

Mê chim thì có gì sai, chim là một loài động vật đẻ trứng cơ mà. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 211: Những cô nàng mê chim
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.