Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 212: Cái đập kon muỗi (2)

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 212: Cái đập kon muỗi (2)

Đôi khi đời không như ta ước mơ...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 212: Cái đập kon muỗi (2)
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.