Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 213: Người yêu tương lai

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 213: Người yêu tương lai

Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn... :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 213: Người yêu tương lai
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.