Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 215: Sảng khoái

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 215: Sảng khoái

Một trong "tứ khoái" của con người: Ăn, Ngủ, Đờ Ụ và Ị. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 215: Sảng khoái
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.