Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 216: Vô trọng lực

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 216: Vô trọng lực

Trong cái không gian vô trọng lực này, bất cứ chuyện gì đều có thể xảy ra. :))
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 216: Vô trọng lực
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.