Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 217: Xin số điện thoại gái xinh

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 217: Xin số điện thoại gái xinh

Số điện thoại của gái xinh không phải là tất cả, mà all mới là tất cả. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 217: Xin số điện thoại gái xinh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.