Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 218: Đàn ông và con chó

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 218: Đàn ông và con chó

Bản thân là một thằng đàn ông thì tôi đã khóc khi đọc câu chuyện này. T_T
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 218: Đàn ông và con chó
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.