Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 31: Tầm sư học đạo

 Mr. FAP (bộ mới) phần 31: Tầm sư học đạo

Tìm được thầy đã khó, xin thầy truyền thụ lại càng khó hơn... Nói chung sự hoc là vô biên, tốt nhất nghỉ học đi đừng học nữa. :))
 Mr. FAP (bộ mới) phần 31: Tầm sư học đạo
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.