Mr. FAP (bộ mới) phần 31: Tầm sư học đạo

 Mr. FAP (bộ mới) phần 31: Tầm sư học đạo

Tìm được thầy đã khó, xin thầy truyền thụ lại càng khó hơn... Nói chung sự hoc là vô biên, tốt nhất nghỉ học đi đừng học nữa. :))
 Mr. FAP (bộ mới) phần 31: Tầm sư học đạo
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.