Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 32: Dầu ăn và nhớt xe

 Mr. FAP (bộ mới) phần 32: Dầu ăn và nhớt xe

Có chú chim non nho nhỏ, cất tiếng hát líu lo như muốn ngỏ... cuộc sống quanh ta như xao động... như bầu trời xanh bao ước mơ...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 32: Dầu ăn và nhớt xe
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.