Mr. FAP (bộ mới) phần 33: Giao hàng nhanh

 Mr. FAP (bộ mới) phần 33: Giao hàng nhanh

Đúng như tên gọi và tính chất của một nhân viên giao hành nhanh...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 33: Giao hàng nhanh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.