Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 35: Nàng tiên băng giá

 Mr. FAP (bộ mới) phần 35: Nàng tiên băng giá

Đang nóng thế này mà có nàng tiên băng giá thì thích nhỉ? :>
 Mr. FAP (bộ mới) phần 35: Nàng tiên băng giá
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.