Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 37: Điều ước cho thần đèn

 Mr. FAP (bộ mới) phần 37: Điều ước cho thần đèn

Lo cho bản thân xong rồi lo cho người khác, quả nhiên đáng... ăn tát. :))
 Mr. FAP (bộ mới) phần 37: Điều ước cho thần đèn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.